Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 52 xuất bản ngày 12-10-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 26)
25-09-2007 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đơn vị thực hiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Chương trình môi trường trọng điểm và Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học” tỉnh Quảng Nam. (từ trang 27 đến trang 31)
25-09-2007 Quyết định số 2986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2008. (từ trang 32 đến trang 40)
25-09-2007 Quyết định số 2989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm. (từ trang 41 đến trang 43)
27-09-2007 Quyết định số 3006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Người mù tỉnh Quảng Nam. (từ trang 44 đến trang 52)
9.460.319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner