Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 14-09-2007: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 04 đến trang 07)
14-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam. (từ trang 08 đến trang 10)
14-08-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 11 đến trang 13)
14-08-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007. (từ trang 14 đến trang 18)
23-08-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam. (từ trang 19 đến trang 21)
28-08-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. (từ trang 22 đến trang 24)
28-08-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. (từ trang 25 đến trang 28)
04-09-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 29 đến trang 32)
04-09-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 33 đến trang 35)
04-09-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 36 đến trang 41)
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2006. (từ trang 42 đến trang 43)
18-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 44 đến trang 51)
18-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 52 đến trang 53)
18-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 54 đến trang 56)
18-07-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 57 đến trang 60)
18-07-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc trong 6 tháng cuối năm 2007. (trang 61)
16-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). (từ trang 62 đến trang 72)
09-08-2007 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia địa giới hành chính huyện Quế Sơn; xã Quế Lộc, Quế Phước, Quế Ninh, Quế Phú, Quế Cường thuộc huyện Quế Sơn và xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn để thành lập các đơn vị hành chính mới. (từ trang 73 đến trang 75)
24-08-2007 Quyết định số 2671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. (trang 76)
24-08-2007 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. (trang 77)
27-08-2007 Quyết định số 2676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. (trang 78)
30-08-2007 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng cán bộ, công chức xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. (trang 79)
31-08-2007 Quyết định số 2737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Phước. (từ trang 80 đến trang 81)
04-09-2007 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 82 đến trang 83)
05-09-2007 Quyết định số 2786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. (từ trang 84 đến trang 92)
24-08-2007 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo công tác điều tra, thống kê bổ sung nạn nhân chất độc da cam/dioxin; việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và xây dựng, phát triển tổ chức Hội cơ sở. (từ trang 93 đến trang 94)
24-08-2007 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để lập lại kỷ cương trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Phú Ninh. (từ trang 95 đến trang 96)
9.434.607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner