Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 29-06-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
19-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 17)
07-05-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Quế Sơn giai đoạn 2007 - 2015. (từ trang 18 đến trang 21)
07-05-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý và đầu tư xây dựng giao thông đường bộ (ĐH và ĐX) trên địa bàn huyện Quế Sơn. (từ trang 22 đến trang 24)
07-05-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phát triển CN-TTCN huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. (từ trang 25 đến trang 28)
07-05-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. (từ trang 29 đến trang 31)
11-06-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. (từ trang 32 đến trang 44)
11-06-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án phân cấp quản lý và đầu tư xây dựng giao thông đường bộ (ĐH và ĐX) trên địa bàn huyện Quế Sơn. (từ trang 45 đến trang 59)
11-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. (từ trang 60 đến trang 79)
11-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. (từ trang 80 đến trang 91)
21-06-2007 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất dự án Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. (từ trang 92 đến trang 95)
21-06-2007 Quyết định số 1916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tam Quang, huyện Núi Thành. (trang 96)
22-06-2007 Quyết định số 1935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Quảng Nam khoá II, nhiệm kỳ 2007- 2011. (từ trang 97 đến trang 98)
22-06-2007 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Di sản văn hoá Quảng Nam. (từ trang 99 đến trang 100)
9.434.498 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner