Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 05-02-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. (từ trang 04 đến trang 06)
26-01-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 07 đến trang 10)
26-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, ngân sách năm 2007. (từ trang 11 đến trang 23)
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 24 đến trang 29)
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Tam Kỳ năm 2007. (từ trang 30 đến trang 31)
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ năm 2007. (từ trang 32 đến trang 35)
03-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. (từ trang 36 đến trang 38)
22-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về hoạt động HĐND năm 2007. (từ trang 39 đến trang 41)
22-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2007. (từ trang 42 đến trang 43)
22-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 44 đến trang 45)
22-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 46 đến trang 52)
15-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2007. (từ trang 53 đến trang 55)
18-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Huyện Hiệp Đức về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2007. (từ trang 56 đến trang 58)
29-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về Chương trình hoạt động của HĐND huyện Tây Giang năm 2007. (trang 59)
29-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 60 đến trang 63)
29-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về kết quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) trên địa bàn năm 2006 và thông qua Danh mục ĐTXDCB năm 2007. (từ trang 64 đến trang 65)
29-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2007. (từ trang 66 đến trang 67)
29-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về Quy hoạch chi tiết 1/500 khu Đông - Bắc, khu Dân cư - Văn hoá - Thể dục, thể thao và khu Dân cư - Công viên tại Trung tâm hành chính huyện. (từ trang 68 đến trang 71)
29-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tây Giang. (từ trang 72 đến trang 73)
26-12-2006 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Nam Giang. (từ trang 74 đến trang 79)
27-12-2006 Quyết định số 3739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Duy Xuyên. (từ trang 80 đến trang 86)
27-12-2006 Quyết định số 3762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, công chức dự bị và định mức biên chế sự nghiệp năm 2007 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 87 đến trang 92)
17-01-2007 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 93 đến trang 96)
9.429.152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner