Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-01-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 113)
26-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. (trang 193)
26-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (trang 203)
26-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Đức. (trang 205)
26-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Chương IX Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 207)
26-12-2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về cho thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban KT-XH HĐND và đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức Khoá V. (trang 209)
26-12-2006 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban KT-XH HĐND huyện Khoá V. (trang 211)
26-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện Hiệp Đức Khoá V. (trang 212)
9.429.349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner