Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 29-12-2006: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 78)
20-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 79 đến trang 103)
22-12-2006 Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 104 đến trang 106)
20-12-2006 Quyết định số 3647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 107 đến trang 118)
25-12-2006 Quyết định số 3688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung hoạt động Dự án xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo năm 2006 tại xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn. (từ trang 119 đến trang 121)
9.446.548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner