Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 01-12-2006: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. (từ trang 03 đến trang 11)
28-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020". (từ trang 12 đến trang 15)
27-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 16 đến trang 18)
27-11-2006 Quyết định số 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chuyển vốn Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường năm 2006. (từ trang 19 đến trang 20)
27-11-2006 Quyết định số 3409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp bổ sung kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, chuyển ngạch ngành giáo dục và phụ cấp trách nhiệm nghề thanh tra năm 2005 - 2006 cho khối huyện, thị xã, thành phố (đợt 1). (từ trang 21 đến trang 22)
27-11-2006 Quyết định số 3411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2006 từ nguồn tạm ứng Ngân sách tỉnh đối với các công trình thủy lợi. (từ trang 23 đến trang 24)
29-11-2006 Quyết định số 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán quý IV (đợt 3) cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh. (từ trang 25 đến trang 31)
29-11-2006 Quyết định số 3426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng nhu cầu và bổ sung dự toán ngân sách thực hiện cải cách tiền lương 03 tháng cuối năm 2006 theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ cho các Sở, ngành, đơn vị. (từ trang 32 đến trang 41)
29-11-2006 Quyết định số 3427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán, bổ sung nội dung chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đã phân bổ năm 2006 cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị. (từ trang 42 đến trang 44)
29-11-2006 Quyết định số 3430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Phước Sơn. (từ trang 45 đến trang 50)
29-11-2006 Quyết định số 3431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (1/500) dự án Khu du lịch sinh thái biển, tại xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Pegasus Fund1 Việt Nam làm chủ đầu tư. (từ trang 51 đến trang 54)
29-11-2006 Quyết định số 3434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020. (từ trang 55 đến trang 62)
30-11-2006 Quyết định số 3437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư tu bổ, tôn tạo chợ Hội An. (từ trang 63 đến trang 65)
30-11-2006 Quyết định số 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Giang. (từ trang 66 đến trang 69)
01-12-2006 Quyết định số 3447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 của thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. (từ trang 70 đến trang 78)
01-12-2006 Quyết định số 3452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn thanh tra để giải quyết đơn tố cáo của công dân. (từ trang 79 đến trang 80)
28-11-2006 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
27-11-2006 Kế hoạch số 3690/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. (từ trang 83 đến trang 92)
28-11-2006 Kế hoạch số 3709/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 93 đến trang 99)
9.446.517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner