Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 24-11-2006: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2006 Quyết định số 1882/2006/QĐ-UBND của Huyện Bắc Trà My ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã, thị trấn. (từ trang 04 đến trang 11)
08-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Huyện Bắc Trà My về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Bắc Trà My lần thứ II - năm 2007. (từ trang 12 đến trang 13)
24-10-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức về việc ban hành Qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện Hiệp Đức khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 14 đến trang 33)
09-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My về việc xử lý các vi phạm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Nam Trà My. (từ trang 34 đến trang 36)
09-11-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My v/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. (từ trang 37 đến trang 39)
08-08-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn về việc ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn huyện Quế Sơn. (từ trang 40 đến trang 49)
14-11-2006 Quyết định số 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức. (từ trang 50 đến trang 55)
15-11-2006 Quyết định số 3298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư xây dựng lòng hồ chính (đợt 1) - Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4, tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn. (từ trang 56 đến trang 57)
15-11-2006 Quyết định số 3301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Nam Giang tại xã LaDêê, huyện Nam Giang. (từ trang 58 đến trang 62)
16-11-2006 Quyết định số 3311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung giá đất một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. (từ trang 63 đến trang 64)
16-11-2006 Quyết định số 3319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp gạo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để cứu trợ, cứu đói nhân dân sau cơn bão số 6 (bão Xangsane) và dự phòng khắc phục hậu quả thiên tai. (từ trang 65 đến trang 67)
16-11-2006 Quyết định số 3320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung vốn đối ứng năm 2006 cho dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ chứa nước ở Quảng Nam (JBIC) và dự án Khôi phục rừng & quản lý bền vững (KFW6). (từ trang 68 đến trang 69)
17-11-2006 Quyết định số 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh mục tiêu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề năm 2006 của UBND huyện Quế Sơn. (từ trang 70 đến trang 71)
21-11-2006 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm lãi đối với các dự án vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm bị rủi ro. (từ trang 72 đến trang 74)
21-11-2006 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khoanh nợ đối với các dự án vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm bị rủi ro. (từ trang 75 đến trang 77)
22-11-2006 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh. (từ trang 78 đến trang 79)
23-11-2006 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Thăng Bình. (từ trang 80 đến trang 87)
23-11-2006 Quyết định số 3382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 14D - Trung tâm xã Laêê, huyện Nam Giang. (từ trang 88 đến trang 90)
23-11-2006 Quyết định số 3383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình kế hoạch năm 2006, từ nguồn trái phiếu Chính phủ ¬. (từ trang 91 đến trang 93)
23-11-2006 Quyết định số 3384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu dân cư số 01, khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. (từ trang 94 đến trang 95)
23-11-2006 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hoá tỉnh Quảng Nam. (trang 96)
23-11-2006 Quyết định số 3387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp Hội sản xuất- kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ thị xã Hội An. (từ trang 97 đến trang 98)
24-11-2006 Quyết định số 3392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bầu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, thị xã Hội An. (từ trang 99 đến trang 102)
24-11-2006 Quyết định số 3404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, thị xã Hội An (giai đoạn I). (từ trang 103 đến trang 104)
9.505.189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner