Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 10-11-2006: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 04 đến trang 06)
08-11-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 07 đến trang 19)
10-11-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ, tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. (từ trang 20 đến trang 29)
30-10-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Phước Sơn về thực hiện “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. (từ trang 30 đến trang 39)
08-11-2006 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý để ông Nguyễn Đình Hòa thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 40)
08-11-2006 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 41)
08-11-2006 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 42)
08-11-2006 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều trong chương IX, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 43)
30-10-2006 Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng khu đô thị Nam tuyến ĐT 609 tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. (từ trang 44 đến trang 48)
31-10-2006 Quyết định số 3108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công viên ven biển tại phường Cửa Đại, Cẩm An, thị xã Hội An. (từ trang 49 đến trang 56)
31-10-2006 Quyết định số 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình hồ chứa nước Đông Tiển, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 57 đến trang 62)
08-11-2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2006-2009. (từ trang 63 đến trang 66)
09-11-2006 Quyết định số 3209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh để xây dựng khu dân cư thực hiện việc đấu giá nhận quyền sử dụng đất, tại thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. (từ trang 67 đến trang 68)
09-11-2006 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Quảng Nam. (từ trang 69 đến trang 72)
10-11-2006 Quyết định số 3223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu hệ thống đường huyện. (từ trang 73 đến trang 82)
10-11-2006 Quyết định số 3247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 83)
10-11-2006 Quyết định số 3248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử Phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. (trang 84)
10-11-2006 Quyết định số 3249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ. (trang 85)
10-11-2006 Quyết định số 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. (trang 86)
10-11-2006 Quyết định số 3254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (trang 87)
10-11-2006 Quyết định số 3259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 88)
10-11-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng ngừa bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa. (từ trang 89 đến trang 90)
07-11-2006 Kế hoạch số 73/KH-HĐTD của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2006. (từ trang 91 đến trang 95)
03-11-2006 Thông báo số 683/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân định kỳ của UBND Tỉnh. (trang 96)
9.434.636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner