Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 30-10-2006: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ v/v bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006. (từ trang 04 đến trang 09)
18-10-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Chương trình mục tiêu lao động - việc làm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 10 đến trang 12)
18-10-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. (từ trang 13 đến trang 14)
18-10-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Đề án xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2006-2010. (từ trang 15 đến trang 17)
24-08-2006 Quyết định số 2487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Dự án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống làm Hương Phú Lộc gắn với phát triển du lịch tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 18 đến trang 21)
01-09-2006 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Tây Bắc, thị xã Tam Kỳ. (từ trang 22 đến trang 25)
14-09-2006 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề thuộc dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam. (từ trang 26 đến trang 28)
26-09-2006 Quyết định số 2761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng cho các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. (từ trang 29 đến trang 32)
29-09-2006 Quyết định số 2802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (trang 33)
03-10-2006 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với 16 căn nhà, đất tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 34 đến trang 37)
12-10-2006 Quyết định số 2914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Việt An Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh N2A, N3-2 và N3-3 Huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 38 đến trang 41)
18-10-2006 Quyết định số 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (trang 42)
19-10-2006 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 43 đến trang 47)
19-10-2006 Quyết định số 2972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 48 đến trang 50)
19-10-2006 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 51 đến trang 57)
19-10-2006 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 58 đến trang 67)
19-10-2006 Quyết định số 2975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 68 đến trang 74)
19-10-2006 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 75 đến trang 77)
19-10-2006 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 78 đến trang 93)
19-10-2006 Quyết định số 2978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 94 đến trang 96)
19-10-2006 Quyết định số 2979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 97 đến trang 101)
19-10-2006 Quyết định số 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 102 đến trang 104)
19-10-2006 Quyết định số 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 105 đến trang 107)
19-10-2006 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 108 đến trang 113)
19-10-2006 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 114 đến trang 116)
19-10-2006 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 117 đến trang 122)
25-10-2006 Quyết định số 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. (từ trang 123 đến trang 124)
9.504.611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner