Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 20-10-2006: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 04 đến trang 12)
12-10-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 13 đến trang 21)
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Đề án thành lập Ban Kinh tế xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. (từ trang 22 đến trang 28)
03-08-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 29 đến trang 31)
03-08-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bắc Trà My năm 2005. (từ trang 32 đến trang 33)
03-08-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc công nhận kết quả đào tạo nâng cao trình độ văn hóa cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. (từ trang 34 đến trang 35)
03-08-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 36 đến trang 40)
07-08-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Huyện Phước Sơn về nhiệm vụ và giải phápthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 41 đến trang 44)
20-07-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành quy định về công tác Văn thư - Lưu trữ và hoạt động của Kho lưu trữ trên địa bàn huyện Phước Sơn. (từ trang 45 đến trang 51)
20-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Kho lưu trữ huyện Phước Sơn. (từ trang 52 đến trang 54)
20-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBNĐ của Huyện Phước Sơn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 55 đến trang 72)
19-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 73 đến trang 78)
11-09-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình. (từ trang 79 đến trang 82)
11-09-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn thuộc huyện Thăng Bình. (từ trang 83 đến trang 84)
23-08-2006 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án và phân bổ dự toán chi tiết thực hiện Xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo năm 2006 tại 4 xã: Tam Phú (Tam Kỳ), Duy Hải (Duy Xuyên), Quế Lộc (Quế Sơn) và Đại Hòa (Đại Lộc). (từ trang 85 đến trang 91)
28-08-2006 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án đào tạo Trưởng Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 92 đến trang 100)
28-08-2006 Quyết định số 2527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Nam. (từ trang 101 đến trang 104)
9.435.933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner