Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 10-10-2006: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 21)
27-09-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phí chi cho công tác quản lý kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng. (từ trang 22 đến trang 23)
27-09-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tạm thời số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 24 đến trang 99)
9.505.219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner