Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 16-09-2019: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 28)
07-08-2019 Quyết định số 2531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 29 đến trang 33)
07-08-2019 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 34 đến trang 39)
07-08-2019 Quyết định số 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 40 đến trang 60)
14-08-2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được công bố bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. (từ trang 61 đến trang 66)
19-08-2019 Quyết định số 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam. (từ trang 67 đến trang 70)
28-08-2019 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. (từ trang 71 đến trang 72)
03-09-2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố"Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và " Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020. (từ trang 73 đến trang 119)
26-08-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. (từ trang 120 đến trang 123)
9.460.235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner