Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 23-08-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. (từ trang 04 đến trang 07)
19-07-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
19-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 13)
08-08-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 14 đến trang 30)
19-07-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. (từ trang 31 đến trang 32)
19-07-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017. (từ trang 33 đến trang 37)
19-07-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. (từ trang 38 đến trang 45)
19-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ khó khăn đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị số 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. (từ trang 46 đến trang 47)
19-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 48 đến trang 51)
12-07-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 52 đến trang 61)
13-07-2017 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021. (từ trang 62 đến trang 70)
14-07-2017 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 71 đến trang 98)
19-07-2017 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. (từ trang 99 đến trang 100)
25-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam. (từ trang 101 đến trang 111)
26-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 112 đến trang 115)
9.459.532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner