Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 23 xuất bản ngày 01-08-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh. (từ trang 03 đến trang 11)
03-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương. (từ trang 12 đến trang 25)
19-07-2013 Quyết định số 2222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (từ trang 26 đến trang 39)
22-07-2013 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Phước Sơn, giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 40 đến trang 50)
12-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước các tháng cuối năm 2013. (từ trang 51 đến trang 53)
17-07-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. (từ trang 54 đến trang 59)
24-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 60 đến trang 62)
9.486.739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner