Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 20-07-2011: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng. (từ trang 04 đến trang 49)
06-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015. (từ trang 50 đến trang 52)
08-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh. (từ trang 53 đến trang 54)
04-07-2011 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 55 đến trang 63)
07-07-2011 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh mục các xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng chia theo mức độ xung yếu trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 67)
08-07-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 68 đến trang 69)
08-07-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 70 đến trang 71)
08-07-2011 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 72 đến trang 73)
11-07-2011 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 74 đến trang 91)
07-07-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 92 đến trang 94)
07-07-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 95 đến trang 97)
07-07-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 98 đến trang 99)
08-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 100)
08-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 101)
08-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 102)
08-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 103)
08-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 104)
08-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 105)
08-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 106 đến trang 107)
08-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký các kỳ họp HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 108)
08-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban pháp chế HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 109)
08-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 110)
08-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 111 đến trang 112)
9.407.791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner