Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 10-02-2011: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên xác định vùng giá trị, khu vực, vị trí đất nông nghiệp năm 2011 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 23)
10-01-2011 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến vàsử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (ngoài các khu vực quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được công bố). (từ trang 24 đến trang 69)
28-01-2011 Quyết định số 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (từ trang 70 đến trang 93)
21-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011. (từ trang 94 đến trang 97)
28-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Quảng Nam. (từ trang 98 đến trang 99)
9.442.931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner