Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 14-01-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2010 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. (từ trang 03 đến trang 55)
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 56 đến trang 63)
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Duy Xuyên. (từ trang 64 đến trang 65)
17-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. (từ trang 66 đến trang 73)
17-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán và đầu tư XDCB; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011. (từ trang 74 đến trang 75)
17-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 huyện Hiệp Đức. (từ trang 76 đến trang 79)
17-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. (từ trang 80 đến trang 84)
31-12-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. (từ trang 85 đến trang 88)
31-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. (từ trang 89 đến trang 90)
04-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011. (từ trang 91 đến trang 94)
17-12-2010 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2011 của HĐND huyện, khóa V. (từ trang 95 đến trang 98)
9.442.896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner