Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 22-06-2007: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Huyện Hiệp Đức về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện. (từ trang 04 đến trang 06)
12-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND huyện Nam Trà My. (từ trang 07 đến trang 18)
12-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). (từ trang 19 đến trang 28)
12-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 29 đến trang 33)
07-06-2007 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lái xe cơ giới đường bộ tại các trường dạy nghề và cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. (từ trang 34 đến trang 35)
08-06-2007 Quyết định số 1750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cử ông Lê Đạo, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm thành viên các Ban chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh. (trang 36)
08-06-2007 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2007. (từ trang 37 đến trang 41)
11-06-2007 Quyết định số 1779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. (trang 42)
12-06-2007 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mặt bằng chi tiết chia lô (1/500) Đô thị số 9 - Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. (từ trang 43 đến trang 44)
12-06-2007 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý, sử dụng để xây dựng công trình cầu cảng và khu hậu cần cảng Tam Hiệp (đợt 1 và đợt 2). (từ trang 45 đến trang 46)
12-06-2007 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đa ngành thiết kế và xây dựng mô hình phân tích, dự báo kinh tế - tài chính tỉnh Quảng Nam. (từ trang 47 đến trang 48)
12-06-2007 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành giải quyết đình công tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 49 đến trang 54)
12-06-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đối ứng của tỉnh Dự án: Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 55 đến trang 57)
13-06-2007 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam. (trang 58)
14-06-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007. (từ trang 59 đến trang 65)
18-06-2007 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2008, lĩnh vực khoa học Tự nhiên và Công nghệ. (từ trang 66 đến trang 67)
18-06-2007 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2008, lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn. (từ trang 68 đến trang 69)
18-06-2007 Quyết định số 1855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và Chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 70 đến trang 72)
19-06-2007 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2015. (từ trang 73 đến trang 78)
19-06-2007 Quyết định số 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển dụng CC - VC tỉnh Quảng Nam năm 2007. (từ trang 79 đến trang 80)
21-06-2007 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 81 đến trang 86)
08-06-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cho người, phương tiện của tỉnh Quảng Nam hoạt động trên các vùng biển Việt Nam. (từ trang 87 đến trang 88)
13-06-2007 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. (từ trang 89 đến trang 90)
15-06-2007 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo hoạt động tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. (từ trang 91 đến trang 92)
9.434.614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner