Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 xuất bản ngày 20-04-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Duy Xuyên về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 03 đến trang 17)
23-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2007. (từ trang 18 đến trang 19)
03-04-2007 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
04-04-2007 Quyết định số 1024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam. (từ trang 22 đến trang 27)
05-04-2007 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi Trưởng ban và bổ sung thành viên Ban quản lý thực hiện chương trình phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. (từ trang 28 đến trang 29)
05-04-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 30 đến trang 31)
05-04-2007 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 32 đến trang 33)
09-04-2007 Quyết định số 1043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 34 đến trang 42)
04-04-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ, đội đoàn kết. (từ trang 43 đến trang 45)
10-04-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về lao động. (từ trang 46 đến trang 47)
27-03-2007 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Thăng Bình năm 2007. (từ trang 48 đến trang 49)
27-03-2007 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 50)
27-03-2007 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 51)
27-03-2007 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 52)
9.505.190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner