Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Quế Sơn ban hành: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020. 
30-05-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2012 – 2020. 
30-05-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Quế Sơn giai đoạn 2012 - 2020.