Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Quế Sơn ban hành: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020. 
30-05-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2012 – 2020. 
30-05-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Quế Sơn giai đoạn 2012 - 2020. 
08-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban pháp chế HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký các kỳ họp HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
24-12-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn thông qua Đề án quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020. 
24-12-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc phê chuẩn Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê duyệt danh mục và phân bổ các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới năm 2011, danh mục công trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư năm 2012. 
24-12-2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner