Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Phú Ninh ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành Đề án Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
10-08-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Huyện Phú Ninh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 
07-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
29-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành Đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Phú Ninh giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015. 
21-06-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành Đề án phát triển sự nghiệp y tế huyện Phú Ninh giai đoạn 2007-2010. 
08-05-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về nhiệm vụ quy hoạch chung khu Trung tâm Tam Đàn giai đoạn 2005-2010, định hướng phát triển đến năm 2020. 
08-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về xây dựng cơ sở hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Phú Ninh (Giai đoạn 2006 -2010). 
08-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 
24-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành “Quy định về quản lý, khai thác sử dụng đất làm nguyên liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Ninh”. 
14-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Huyện Phú Ninh về việc triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner