Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Núi Thành ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Huyện Núi Thành ban hành Quy trình giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành. 
22-07-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Huyện Núi Thành về việc Ban hành Quy trình tiếp nhận và giao trả hồ sơ xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện Núi Thành. 
18-07-2008 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Núi Thành năm 2007. 
18-07-2008 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008. 
18-07-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành về thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện Núi Thành Khoá VIII và Khoá IX. 
16-07-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Huyện Núi Thành ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giáo dục huyện Núi Thành. 
26-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.421.854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner