Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Nông Sơn ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2012. 
26-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về việc hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ về công tác tại huyện Nông Sơn giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
26-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Nông Sơn giai đoạn 2012-2015. 
26-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến 2020. 
26-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 
25-04-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về tổng kết hoạt động UBND nhiệm kỳ 2004-2011. 
25-04-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011. 
26-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2010. 
26-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.504.623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner