Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Nam Trà My ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Nam Trà My. 
20-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
20-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My năm 2008. 
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My chuyên đề công tác giáo dục giai đoạn 2007-2009. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về việc bổ sung nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về thông qua Đề án phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao ở các xã huyện Nam Trà My từ năm 2007 đến năm 2010. 
12-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
12-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
12-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND huyện Nam Trà My. 
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về chương trình hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My, Khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My thống nhất chủ trương và Phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện Nam Trà My. 
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Trà Nam, Trà Cang và Trà Mai. 
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Trà My. 
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về thông qua báo cáo thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2006 và phê duyệt dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về một số chủ trương, biện pháp cơ chế quản lý điều hành kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. 
09-11-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My v/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. 
09-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My về việc xử lý các vi phạm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
25-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.421.820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner