Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Hiệp Đức ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI. 
16-12-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2012 của HĐND huyện, khóa VI. 
16-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán và đầu tư xây dựng cơ bản; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2012. 
16-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 
26-07-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 
15-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 
15-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 
15-07-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011. 
25-04-2011 Nghị quyết số 89/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2011-2016. 
25-04-2011 Nghị quyết số 88/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 huyện Hiệp Đức. 
25-04-2011 Nghị quyết số 87/2011/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011-2015 của thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 
17-12-2010 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2011 của HĐND huyện, khóa V. 
17-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. 
17-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 huyện Hiệp Đức. 
17-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán và đầu tư XDCB; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 
18-10-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015. 
18-10-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015. 
14-07-2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
9.486.501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner