Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Đông Giang ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về điều chỉnh ngày, tháng, năm thành lập và tái lập huyện Đông Giang. 
15-07-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ bổ sung 6 tháng cuối năm 2010. 
15-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
15-07-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010. 
11-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
11-07-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo anh ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 
01-08-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
21-03-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Huyện Đông Giang v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.486.469 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner