Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Đại Lộc ban hành: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2012 Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 
25-07-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
14-07-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
14-07-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2011 – 2015. 
14-07-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
10-06-2009 Nghị quyết số 96/2009/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc sử dụng nguồn vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước phục vụ dự án xây dựng khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đường ĐT609 (Đoạn qua nội thị). 
10-06-2009 Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc bổ sung kinh phí hoạt động hành chính đối với các xã, thị trấn để hỗ trợ hoạt động của BDC thôn trên địa bàn huyện. 
10-06-2009 Nghị quyết số 94/2009/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc thông qua Đề án phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Đại Lộc giai đoạn 2009 - 2015. 
10-06-2009 Nghị quyết số 93/2009/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của đề án phát triển Đại Lộc đến năm 2015 cơ bản trở thành huyện công nghiệp. 
27-06-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc 6 tháng cuối năm 2008. 
27-06-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
18-07-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc trong 6 tháng cuối năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
18-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Lộc. 
28-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.421.818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner