Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Huyện Duy Xuyên ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên xác định vùng giá trị, khu vực, vị trí đất nông nghiệp năm 2011 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Duy Xuyên. 
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2011. 
16-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 
03-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên giá đất nông nghiệp năm 2010 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2012 huyện Duy Xuyên. 
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2007. 
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân loại đơn vị hành chính huyện Duy Xuyên. 
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên chương trình hoạt động HĐND năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2008. 
18-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2006. 
26-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc huyện Duy Xuyên. 
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Duy Xuyên về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010. 
23-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2007. 
05-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Duy Xuyên về Du lịch và Thương mại giai đoạn 2007 - 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.968 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner