Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Thành phố Hội An ban hành: 2 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2006 Quyết định số 1831/2006/QĐ-UBND của Thành phố Hội An v/v Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy trên địa bàn thị xã Hội An. 
21-03-2006 Quyết định số 1010/2006/QĐ-UBND của Thành phố Hội An về ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ xây dựng cơ bản theo cơ chế “Một cửa”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.486.459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner