Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Thành phố Tam Kỳ ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên tại các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm về Quốc phòng - An ninh. 
06-10-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 
06-10-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 
06-10-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015. 
06-10-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ phờ duyệt Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
30-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2008. 
30-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
02-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2007. 
02-07-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
17-10-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 
17-10-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
28-05-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về xã hội hóa nguồn lực đầu tư và phát triển thành phố Tam Kỳ đến năm 2015. 
28-05-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (giai đoạn 2007-2015). 
27-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành một số quy định nhằm thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ. 
27-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ (2004-2009). 
27-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Tam Kỳ. 
25-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007-2010. 
03-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner