Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 2424 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2019 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
30-07-2019 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
24-07-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
22-07-2019 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 
16-07-2019 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 
09-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn Quảng Nam. 
04-07-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động " tín dụng đen" trên dịa bàn tỉnh. 
02-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
24-06-2019 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
24-06-2019 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 
24-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 
19-06-2019 Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
18-06-2019 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở lao động- Thương binh và Xã hội. 
10-06-2019 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 
03-06-2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019. 
31-05-2019 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp. 
31-05-2019 Quyết định số 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
31-05-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
27-05-2019 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh. 
27-05-2019 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /122       Số văn bản mỗi trang: 
9.421.837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner