Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 18-01
1 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 19-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 25-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 09-02
6 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 01-3
4 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 12-6
11 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 03-7
6 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 05-9
11 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 19-10
5 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

43 văn bản gồm 8 văn bản quy phạm pháp luật và 35 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
1 văn bản
 
Tháng 02-2018
6 văn bản
 
Tháng 3-2018
4 văn bản
 
Tháng 6-2018
11 văn bản
 
Tháng 7-2018
6 văn bản
 
Tháng 9-2018
11 văn bản
 
Tháng 10-2018
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
43 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
11 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
1 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Công nghệ thông tin
2 văn bản
 
Đất đai
5 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
5 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
1 văn bản
 
Giao thông vận tải
3 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
6 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
1 văn bản
 
Pháp luật
6 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
5 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
1 văn bản
 
Tài chính
2 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
2 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm
1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
2 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
1 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
8 văn bản
 
 
9.446.988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner