Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
6 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 27-01
5 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 27-01
2 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 04-3
9 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 08-3
17 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 07-4
10 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 29-4
14 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 06-6
10 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 10-8
17 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 22-9
14 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 26-12
11 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 26-12
4 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 29-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

126 văn bản gồm 62 văn bản quy phạm pháp luật và 64 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
12 văn bản
 
Tháng 3-2016
26 văn bản
 
Tháng 4-2016
24 văn bản
 
Tháng 6-2016
10 văn bản
 
Tháng 8-2016
17 văn bản
 
Tháng 9-2016
14 văn bản
 
Tháng 12-2016
23 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
24 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
102 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Cải cách hành chính
27 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
30 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
19 văn bản
 
Chính sách xã hội
22 văn bản
 
Công nghệ thông tin
2 văn bản
 
Công nghiệp
4 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai
15 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
6 văn bản
 
Đấu thầu
2 văn bản
 
Đầu tư
14 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
3 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác
4 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
5 văn bản
 
Giao thông vận tải
2 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
5 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
2 văn bản
 
Lĩnh vực khác
2 văn bản
 
Môi trường
7 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Ngân hàng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
9 văn bản
 
Nông nghiệp
13 văn bản
 
Pháp luật
1 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
10 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
7 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
3 văn bản
 
Quốc phòng
6 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
10 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
5 văn bản
 
Tài chính
8 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
6 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
8 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
16 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
12 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
17 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
17 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
4 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
9.504.606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner