Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-01
4 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 16-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 19-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 21-01
1 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 16-02
3 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 02-3
9 văn bản
 
Số 15  ngày 15-4
6 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 19-5
13 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 10-6
3 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 16-6
5 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 18-6
1 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 22-6
5 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 10-7
9 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 27-7
10 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 31-7
1 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 04-8
8 văn bản
 
Số 34  ngày 24-8
5 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 28-8
3 văn bản
 
Số 37  ngày 21-9
9 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 12-10
9 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 10-11
15 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 11-12
12 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 27-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

133 văn bản gồm 58 văn bản quy phạm pháp luật và 75 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
4 văn bản
 
Tháng 02-2015
3 văn bản
 
Tháng 3-2015
9 văn bản
 
Tháng 4-2015
6 văn bản
 
Tháng 5-2015
13 văn bản
 
Tháng 6-2015
11 văn bản
 
Tháng 7-2015
19 văn bản
 
Tháng 8-2015
16 văn bản
 
Tháng 9-2015
9 văn bản
 
Tháng 10-2015
9 văn bản
 
Tháng 11-2015
15 văn bản
 
Tháng 12-2015
20 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
14 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
119 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
3 văn bản
 
Bảo hiểm
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
5 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
8 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Chính sách xã hội
3 văn bản
 
Công nghệ thông tin
2 văn bản
 
Công nghiệp
4 văn bản
 
Đất đai
4 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
4 văn bản
 
Đầu tư
2 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
1 văn bản
 
Địa giới hành chính
3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
2 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
1 văn bản
 
Giao thông vận tải
7 văn bản
 
Hộ tịch
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
3 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
13 văn bản
 
Môi trường
2 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
8 văn bản
 
Nông nghiệp
3 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
2 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
7 văn bản
 
Quốc phòng
1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
2 văn bản
 
Tài chính
6 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
2 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
3 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm
3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
1 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
3 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
5 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
3 văn bản
 
 
9.434.449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner