Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 07-01
1 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
4 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 20-02
9 văn bản
 
Số 11  ngày 20-3
6 văn bản
 
Số 12  ngày 10-5
8 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 31-5
10 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 10-6
3 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 20-6
7 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 08-7
5 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-7
20 văn bản
 
Số 23  ngày 01-8
7 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 20-8
6 văn bản
 
Số 26  ngày 10-9
10 văn bản
 
Số 27  ngày 25-9
5 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 04-10
5 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 22-10
4 văn bản
 
Số 32  ngày 11-11
5 văn bản
 
Số 33  ngày 28-11
7 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 25-12
15 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

139 văn bản gồm 63 văn bản quy phạm pháp luật và 76 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
7 văn bản
 
Tháng 02-2013
9 văn bản
 
Tháng 3-2013
6 văn bản
 
Tháng 5-2013
18 văn bản
 
Tháng 6-2013
10 văn bản
 
Tháng 7-2013
25 văn bản
 
Tháng 8-2013
13 văn bản
 
Tháng 9-2013
15 văn bản
 
Tháng 10-2013
9 văn bản
 
Tháng 11-2013
12 văn bản
 
Tháng 12-2013
15 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
29 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
110 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Cải cách hành chính
1 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
12 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Công nghiệp
3 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
8 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
3 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
9 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Lĩnh vực khác
32 văn bản
 
Môi trường
5 văn bản
 
Năng lượng
2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
6 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
15 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
12 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
11 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
6 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
1 văn bản
 
 
9.411.990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner