Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
11 văn bản
 
Số 03  ngày 26-01
8 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 22-02
5 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 16-3
13 văn bản
 
Số 08  ngày 14-4
15 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 10-5
20 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 20-5
17 văn bản
 
Số 13  ngày 01-6
7 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 10-6
1 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 20-6
21 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 01-7
6 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 10-7
17 văn bản
 
Số 22  ngày 30-7
12 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 02-8
17 văn bản
 
Số 25  ngày 12-8
20 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 01-9
9 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 20-9
5 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 30-9
13 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 10-10
1 văn bản
 
Số 34  ngày 30-10
11 văn bản
 
Số 35  ngày 10-11
10 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 30-11
15 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 10-12
20 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 24-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

285 văn bản gồm 77 văn bản quy phạm pháp luật và 208 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2010
19 văn bản
 
Tháng 02-2010
5 văn bản
 
Tháng 3-2010
13 văn bản
 
Tháng 4-2010
15 văn bản
 
Tháng 5-2010
37 văn bản
 
Tháng 6-2010
29 văn bản
 
Tháng 7-2010
35 văn bản
 
Tháng 8-2010
37 văn bản
 
Tháng 9-2010
27 văn bản
 
Tháng 10-2010
12 văn bản
 
Tháng 11-2010
25 văn bản
 
Tháng 12-2010
31 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
243 văn bản
 
Huyện Duy Xuyên
2 văn bản
 
Huyện Đại Lộc
4 văn bản
 
Huyện Điện Bàn
1 văn bản
 
Huyện Đông Giang
4 văn bản
 
Huyện Hiệp Đức
9 văn bản
 
Huyện Nông Sơn
2 văn bản
 
Huyện Quế Sơn
4 văn bản
 
Huyện Tây Giang
7 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
2 văn bản
 
Bảo hiểm
2 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
56 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
8 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
19 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
7 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
4 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
8 văn bản
 
Lĩnh vực khác
24 văn bản
 
Môi trường
9 văn bản
 
Năng lượng
4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
14 văn bản
 
Pháp luật
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
3 văn bản
 
Quốc phòng
8 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
15 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
4 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
12 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
54 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
9 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
3 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
9.504.607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner