Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 05-02
10 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-3
13 văn bản
 
Số 09  ngày 20-4
9 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 10-6
20 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 20-6
26 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 15-7
29 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 30-7
22 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 10-8
22 văn bản
 
Số 20  ngày 15-8
15 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 20-8
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-8
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 01-9
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 03-9
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 05-9
8 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 05-9
1 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 07-9
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 08-9
1 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 09-9
1 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 09-9
1 văn bản
 
Số 41  ngày 09-9
1 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 26-10
15 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 10-12
14 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

216 văn bản gồm 86 văn bản quy phạm pháp luật và 130 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
10 văn bản
 
Tháng 02-2009
10 văn bản
 
Tháng 3-2009
13 văn bản
 
Tháng 4-2009
9 văn bản
 
Tháng 6-2009
46 văn bản
 
Tháng 7-2009
51 văn bản
 
Tháng 8-2009
38 văn bản
 
Tháng 9-2009
11 văn bản
 
Tháng 10-2009
15 văn bản
 
Tháng 12-2009
14 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
30 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
171 văn bản
 
Thành phố Tam Kỳ
2 văn bản
 
Huyện Duy Xuyên
2 văn bản
 
Huyện Đại Lộc
4 văn bản
 
Huyện Điện Bàn
1 văn bản
 
Huyện Hiệp Đức
2 văn bản
 
Huyện Quế Sơn
4 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
5 văn bản
 
Bảo hiểm
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
6 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
7 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
2 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
14 văn bản
 
Đầu tư
5 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
11 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
17 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
21 văn bản
 
Môi trường
2 văn bản
 
Năng lượng
3 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
16 văn bản
 
Pháp luật
2 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
2 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
1 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
1 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
11 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
50 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
4 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
11 văn bản
 
 
9.411.989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner