Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 22-02
19 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 28-02
16 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 10-3
11 văn bản
 
Số 07  ngày 28-3
6 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 10-4
32 văn bản
 
Số 10  ngày 25-4
11 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 19-5
26 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 28-7
24 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 31-7
13 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 08-8
20 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 28-8
25 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-9
16 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 20-9
20 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 30-9
2 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 01-10
20 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 20-10
17 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 10-11
19 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 01-12
18 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 20-12
16 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

331 văn bản gồm 108 văn bản quy phạm pháp luật và 223 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2008
35 văn bản
 
Tháng 3-2008
17 văn bản
 
Tháng 4-2008
43 văn bản
 
Tháng 5-2008
26 văn bản
 
Tháng 7-2008
37 văn bản
 
Tháng 8-2008
45 văn bản
 
Tháng 9-2008
38 văn bản
 
Tháng 10-2008
37 văn bản
 
Tháng 11-2008
19 văn bản
 
Tháng 12-2008
34 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
13 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
270 văn bản
 
Thành phố Tam Kỳ
5 văn bản
 
Huyện Duy Xuyên
7 văn bản
 
Huyện Đại Lộc
2 văn bản
 
Huyện Hiệp Đức
8 văn bản
 
Huyện Nam Trà My
2 văn bản
 
Huyện Núi Thành
6 văn bản
 
Huyện Phú Ninh
1 văn bản
 
Huyện Quế Sơn
13 văn bản
 
Huyện Tây Giang
4 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
3 văn bản
 
Bảo hiểm
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
9 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
63 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
9 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
4 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
12 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
5 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
8 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
8 văn bản
 
Lĩnh vực khác
6 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
9 văn bản
 
Pháp luật
3 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
2 văn bản
 
Quốc phòng
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
11 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
8 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
14 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
2 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
4 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
142 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
6 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
9.421.849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner