Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
3 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
7 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 22-01
5 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 30-01
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 05-02
23 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 12-02
15 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 01-3
13 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 15-3
18 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 30-3
12 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 10-4
22 văn bản
 
Số 21  ngày 20-4
14 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 27-4
23 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 10-5
26 văn bản
 
Số 26  ngày 18-5
10 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 31-5
18 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 11-6
22 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 22-6
24 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 29-6
14 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 11-7
22 văn bản
 
Số 37  ngày 20-7
18 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 31-7
22 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 07-8
10 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 13-8
18 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 24-8
9 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 05-9
21 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 14-9
27 văn bản
 
Số 50 + 51  ngày 28-9
21 văn bản
 
Số 52  ngày 12-10
5 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 19-10
12 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 30-10
28 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 12-11
20 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 26-11
1 văn bản
 
Số 61  ngày 30-11
9 văn bản
 
Số 62 + 63  ngày 10-12
22 văn bản
 
Số 64 + 65  ngày 24-12
18 văn bản
 
Số 66 + 67  ngày 28-12
16 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

574 văn bản gồm 192 văn bản quy phạm pháp luật và 382 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
21 văn bản
 
Tháng 02-2007
38 văn bản
 
Tháng 3-2007
43 văn bản
 
Tháng 4-2007
59 văn bản
 
Tháng 5-2007
54 văn bản
 
Tháng 6-2007
60 văn bản
 
Tháng 7-2007
62 văn bản
 
Tháng 8-2007
37 văn bản
 
Tháng 9-2007
69 văn bản
 
Tháng 10-2007
45 văn bản
 
Tháng 11-2007
30 văn bản
 
Tháng 12-2007
56 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
26 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
432 văn bản
 
Thành phố Tam Kỳ
12 văn bản
 
Huyện Duy Xuyên
11 văn bản
 
Huyện Đại Lộc
10 văn bản
 
Huyện Điện Bàn
11 văn bản
 
Huyện Đông Giang
2 văn bản
 
Huyện Hiệp Đức
15 văn bản
 
Huyện Nam Trà My
14 văn bản
 
Huyện Phú Ninh
4 văn bản
 
Huyện Quế Sơn
12 văn bản
 
Huyện Tây Giang
10 văn bản
 
Huyện Thăng Bình
15 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
55 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
6 văn bản
 
Công nghiệp
10 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
46 văn bản
 
Đầu tư
13 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
5 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
18 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
16 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
21 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
8 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
22 văn bản
 
Lĩnh vực khác
140 văn bản
 
Môi trường
4 văn bản
 
Năng lượng
5 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
52 văn bản
 
Pháp luật
2 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
1 văn bản
 
Quốc phòng
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
4 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
7 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
21 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
19 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
62 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
17 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
2 văn bản
 
 
9.446.949 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner