Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 01-6
30 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-7
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 26-7
16 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-8
15 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 30-8
20 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 10-9
19 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 25-9
10 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 10-10
3 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 20-10
17 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 30-10
27 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 10-11
24 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 24-11
24 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 01-12
19 văn bản
 
Số 27  ngày 11-12
12 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 20-12
27 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 29-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

280 văn bản gồm 154 văn bản quy phạm pháp luật và 126 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 6-2006
30 văn bản
 
Tháng 7-2006
28 văn bản
 
Tháng 8-2006
35 văn bản
 
Tháng 9-2006
29 văn bản
 
Tháng 10-2006
47 văn bản
 
Tháng 11-2006
48 văn bản
 
Tháng 12-2006
63 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
16 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
185 văn bản
 
Thành phố Tam Kỳ
7 văn bản
 
Thành phố Hội An
2 văn bản
 
Huyện Bắc Trà My
11 văn bản
 
Huyện Duy Xuyên
3 văn bản
 
Huyện Đại Lộc
8 văn bản
 
Huyện Điện Bàn
6 văn bản
 
Huyện Đông Giang
2 văn bản
 
Huyện Hiệp Đức
4 văn bản
 
Huyện Nam Giang
3 văn bản
 
Huyện Nam Trà My
7 văn bản
 
Huyện Núi Thành
1 văn bản
 
Huyện Phú Ninh
5 văn bản
 
Huyện Phước Sơn
5 văn bản
 
Huyện Quế Sơn
3 văn bản
 
Huyện Tây Giang
5 văn bản
 
Huyện Thăng Bình
7 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Cải cách hành chính
4 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
20 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
28 văn bản
 
Đầu tư
2 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
12 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
13 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
4 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
5 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
11 văn bản
 
Lĩnh vực khác
55 văn bản
 
Môi trường
4 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
10 văn bản
 
Pháp luật
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
2 văn bản
 
Quốc phòng
4 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
12 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
4 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
10 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
3 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
3 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
3 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
6 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
55 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
4 văn bản
 
 
9.445.240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner