Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20-03-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
07-03-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn. (từ trang 10 đến trang 25)
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 26 đến trang 34)
24-01-2017 Quyết định số 336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 35 đến trang 38)
16-02-2017 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 39 đến trang 53)
17-02-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam. (từ trang 54 đến trang 57)
17-02-2017 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời gieo ươm, trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 58 đến trang 63)
21-02-2017 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016. (từ trang 64 đến trang 79)
06-03-2017 Quyết định số 663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 80 đến trang 90)
06-03-2017 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI. (từ trang 91 đến trang 103)
06-03-2017 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam. (từ trang 104 đến trang 118)
9.713.430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner