"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2020 Ngày 10 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
15-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 05
15-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 12
15-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. 16
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 22
15-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. 27
15-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 74
15-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020. 81
9.537.649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner