"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2020 Ngày 27 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 03
01-07-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh. 08
13-07-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy, giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 11
17-07-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 14
17-07-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2020 Quyết định số 1574/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 33
15-06-2020 Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 18 huyện, thị xã, thành phố. 52
15-06-2020 Quyết định số 1625/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025". 56
30-06-2020 Quyết định số 1740/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. 63
07-07-2020 Quyết định số 1808/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 71
07-07-2020 Quyết định số 1809/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện công tác Văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 85
20-07-2020 Quyết định số 1924/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam. 95
25-06-2020 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh. 101
29-06-2020 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020. 104
9.537.835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner