"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2020 Ngày 25 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2020 Quyết định số 34/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030. 03
07-01-2020 Quyết định số 48/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 12
10-01-2020 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23
10-01-2020 Quyết định số 106/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019. 27
14-01-2020 Quyết định số 144/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2020. 40
16-01-2020 Quyết định số 189/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khối XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 64
20-01-2020 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương. 70
04-02-2020 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 76
04-02-2020 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. 79
12-02-2020 Quyết định số 361/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 82
17-02-2020 Quyết định số 392/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 90
09-01-2020 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. 97
09-01-2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 101
12-02-2020 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 105
13-02-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh. 112
9.537.659 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner