"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2019 Ngày 27 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. 03
02-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2019 Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và vi phạm quản lý Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 28
08-04-2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở thông tin và Truyền thông. 31
16-04-2019 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam. 34
17-04-2019 Quyết định số 1161/QĐ-UBND ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Quảng Nam. 38
22-04-2019 Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 74
22-04-2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 91
23-04-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 105
23-04-2019 Quyết định số 1209/QĐ-UBND ban hành Danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam. 109
26-04-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019. 116
9.459.552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner