"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 30 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy trình phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
18-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-01-2019 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 32
08-01-2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. 39
09-01-2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, xử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam". 54
10-01-2019 Quyết định số 93/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2019. 64
15-01-2019 Quyết định số 124/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. 82
02-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. 94
05-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND tăng cường các biện pháp tổ chức đón tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 98
16-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 104
9.407.802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner