"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2019 Ngày 02 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-10-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoảng thu phân chia giữa các cấp địa phương. 03
03-10-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 05
03-10-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 13
03-10-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiệm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 17
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-10-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về thông qua đề án thành lập thị trấn Hương An huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 21
03-10-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021. 23
03-10-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 25
03-10-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 33
03-10-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 48
03-10-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với 09 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 110
9.537.660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner