"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2018 Ngày 03 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2018 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 32
09-05-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh. 107
31-05-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 109
02-07-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. 112
02-07-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 117
9.381.442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner