"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2017 Ngày 24 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
31-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 09
04-04-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. 22
11-04-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá, giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 32
12-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 428/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021". 40
14-02-2017 Quyết định số 456/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 54
02-03-2017 Quyết định số 639/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 66
11-04-2017 Quyết định số 1198/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020. 69
12-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 78
12-04-2017 Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 96
20-04-2017 Quyết định số 1297/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025. 106
10-04-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung xây dựng nông thôn mới” năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020. 113
11-04-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 116
9.348.245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner